Cide Soğuksu Derneği Sekreteryası

Bunları Biliyor musunuz?

KASTAMONU
Bunları Biliyor musunuz?
 • Kastamonu'nun ilk kurucularının Türkler olduğunu,
 • Kastamonu Sancak Beyliği Sınırlarının Üsküdar'a kadar uzandığını,
 • Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesinin Kastamonu'lu olduğunu,
 • Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Cem Sultan'ın Kastamonu'da iki yıl Valilik yaptığını,
 • İstanbul'un Fethi Sırasında kullanılan “Şahi“ adındaki Topların dökümünde kullanılan demir ve bakır madenlerinin Küre ilçemizden getirildiğini,
 • Hoca Ahmet Yesevi'nin Talebelerinden Yusuf Horasan-i ve Şeyh Şâban-ı Veli Hz. ve Aşıklı Sultan gibi pek çok Evliyanın türbelerinin Kastamonu'da bulunduğunu,
 • Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan 1711 Purut Savaşına Serdar-ı Ekrem olarak katılan Baltacı Mehmet Paşa'nın Kastamonu'lu olduğunu,
 • İstiklal Savaşında Toprakları işgal edilmemesine rağmen ençok şehit veren illerden birinin Kastamonu olduğunu,
 • Çanakkale'de Türk Milletinin verdiği 253 bin şehitten 93 bininin Kastamonu'lu olduğunu,
 • Türk Milletinin Kahraman olarak andığı Kara Fatma'ların Halime Kaptan'ların Kastamonu'lu olduğunu,
 • Ankara Ulus meydanındaki Atatürk anıtının çevresinde yer alan mermi taşıyan kadın heykelin Kastamonu'lu Şerife Bacı'ya ait olduğunu,
 • Anadolu'daki ilk lisenin Abdurrahman Paşa tarafından açılan Kastamonu Lisesi olduğunu,
 • Türkiye'de ilk sanat okulunun Kastamonu'da açıldığını biliyormuydunuz...
Kastamonu İli Cide İlçesi Soğuksu ve Çevre köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Facebook Sayfası

Fotoğraflar

Tüm Fotograflar